Banner_welkom

Hoe je registreren en aanmelden op UP2D8 bij Plasman? Heel eenvoudig maar vergeet vooral je rijksregisternummer (zonder puntjes of streepjes) niet in te geven als aanmeldingssleutel tijdens het indienen van het volgverzoek!
Wil je nog wat meer uitleg? Bekijk dan vlug de video want #WEAREUP2D8 !!

Zo, nu ben ook jij klaar om de app te installeren, je te registreren en...

... Plasman Gent te volgen MAAR!...

Volg Follow Plasman op UP2D8 Up-to-date

...vergeet je rijksregister nr niet in te geven als aanmeldingssleutel !!!

Heb je nog vagen? Bekijk dan alvast de Q&A hieronder

of contacteer UZMAN, onze support held
via support@up2d8.eu

Q&A UP2D8 at Plasman Manufacturing Ghent

1. Wat als ik geen e-mail van het bedrijf heb?
Dit is geen noodzaak om toegang te hebben tot de app. Dat is net het voordeel.
Je kan perfect toegang krijgen met je persoonlijke mailadres. Het enige wat je nodig hebt is een  smartphone of laptop/PC, je voornaam, je familienaam en je rijksregisterenummer dat reeds bekend is bij de firma.
Het spreekt voor zich dat Plasman Plastics en UP2D8 verder geen enkel persoonlijk gegeven met elkaar uitwisselen. Let er wel op dat je bij het invullen van je gegevens zelf kiest om ze al dan niet aan  andere gebruikers te tonen.

2. Wat als ik geen smartphone heb?
Je hoeft zelfs geen  smartphone te hebben. Je kan toegang hebben tot dezelfde informatie via je laptop/PC. Hiervoor ga je naar app.up2d8.be en log je op dezelfde manier in als met de smartphone.

3. Wat als ik geen werktelefoon heb?
Je hoeft hier geen werktelefoon voor te hebben. Je kan dit perfect op je persoonlijke smartphone of zelfs laptop/PC installeren.

4. Wat wordt er met mijn informatie gedaan?
Voor Plasman is het cruciaal dat persoonlijke gegevens beschermd worden volgens de GDPR-regelgeving. UP2D8 is een GDPR-proof, gesloten platform waarbij het kanaal van Plasman  enkel toegankelijk is voor medewerkers die door de UP2D8 beheerders van Plasman werden toegelaten. Eventuele gevoelige persoonlijke gegevens worden door de gebruiker zelf ingevuld en kunnen door de gebruiker zelf als onzichtbaar gezet worden zodat ze voor niemand toegankelijk zijn. Persoonlijke gegevens worden bewaard in de centrale databank van UP2D8. Voor privacy en de voorwaarden omtrent de verwerking van de gegevens verwijzen we graag naar het ‘Privacy en voorwaarden’ document dat in het gebruikersprofiel steeds terug te vinden is. Dit document wordt ook tijdens het registratieproces gedeeld met de gebruiker.

5. Wat is het voordeel van het installeren van de app?
Via deze app zal je sneller geïnformeerd worden over wat er zoal in het bedrijf gebeurt. Je kan tijdens je pauzes en zelfs indien gewenst in je vrije tijd op de hoogte blijven van wat er gebeurt. De Covid-19 pandemie en de stijgende populariteit van het thuiswerken hebben ons geleerd dat het toch belangrijk is om onze medewerkers snel op de hoogte te kunnen brengen van beslissingen en van wat er reilt en zeilt binnen het bedrijf. Vandaar deze nieuwe communicatiemethode.

6. Kan iedereen een bericht posten?
Het posten zelf gebeurt door administrators. Iedereen wordt wel vriendelijk gevraagd om  bedrijfsinformatie die collectief interessant kan zijn door te geven aan een administrator. Dit kan via myriam.schroyens@plasman.com.

7. Als iemand mijn aanmeldingssleutel te weten komt, is er dan gevaar dat deze persoon mijn UP2D8 account kan hacken?
Neen, de aanmeldingssleutel dient enkel om je bij het aanmelden meteen te aanvaarden en in de juiste gebruikersgroepen toe te voegen zodat de beheerders dit niet allemaal manueel moeten doen. De beheerders kunnen ook zien wie welke aanmeldingssleutel gebruikt heeft.